Czwartek, 28 lipca 2016r.

Połów ryb na jeziorze Krasne może odbywać się tylko i wyłącznie na podstawie posiadanego zezwolenia.

Nasze Gospodarstwo Rolno-Rybackie zezwala na amatorski połów ryb na jeziorze Krasne i jest wyłącznym sprzedawcą zezwoleń (całosezonowych lub okresowych np. jednodniowych lub weekendowych). Letni sezon wędkarski trwa od 1 maja do 31 listopada.

Regulamin wędkowania na całym obszarze Jeziora Krasne:

  1. Posiadacz zezwolenia obowiązany jest do wędkowania zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 99.66.750 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innym organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. 01.138.1559 ze zm.)
  2. Wędkowanie dozwolone jest w porze dziennej tj. od świtu do zmierzchu. W nocy wędkowanie jest zabronione.
  3. Na jeziorze obowiązuje strefa ciszy.
  4. Zezwolenie winno być okazywane na każde żądanie Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej oraz właściciela gospodarstwa.

Nieprzestrzeganie w/w regulaminu spowoduje utratę zezwolenia bez prawa zwrotu opłaty oraz inne kary wynikające z przepisów prawa.